Новини

Какви са стъпките по закупуване на жилище?

В резюме, стъпките по закупуване на имот, са следните:

На първо място, решете кое е важно за Вас и поставете изискванията си към бъдещото ви жилище в списък. Обсъдете списъка с Вашия брокер, изяснете кои аспекти на имота са с приоритет, както и с какво бихте могли да направите компромис. Започнете огледите и изчакайте да намерите него – Вашия имот. Когато намерите желаното жилище, влезте, с посредничеството на Вашия брокер, в преговори за цена и параметри на сделката – той знае как да направи това, стъпка по стъпка и да получи за Вас най-изгодни условия. Когато постигнете задоволителен резултат, побързайте да си гарантирате, че няма да Ви изпревари друг купувач и търсенето ви да започне отначало… Това може да направите чрез подписване на т.нар. “Стоп капаро” или “Депозитно споразумение”. Този документ може да бъде подписан между двете страни, когато се споразумеят за:

  • цена на имота
  • срокове за подписване на предварителен договор
  • подялба на разходите по прехвърляне

В депозитното споразумение, освен горните няколко договорни въпроса, се регламентира това, че Купувачът депозира сума, най-често 1000 евро (или по-висока за по-скъпи имоти), по споразумение, за срок от една до няколко седмици, като заявка за намерението си да придобие имота. В замяна на това, Продавачът спира реклама, огледи и преговори с трети лица за имота, за същия срок. Сумата най-често се предоставя в брой и се връща по същия начин, когато страните сключат предварителния договор. Текстът на това споразумение е реципрочен и до голяма степен стандартизиран, подготвя го Вашият брокер.

В тази седмица или няколко, които сте договорили в Депозитното споразумение с другата страна, се подготвя текстът на Предварителния договор. Това е детайлен договор, в повечето случаи – един от най-важните документи за Вашата покупка. В него се описват всички детайли по сделката, договорени между страните, както и всякакви специфики по собствеността на конкретния имот. Обикновено текстът е тежък, става дума за документ в обем от често 10 страници, в който се описват и всички механизми и санкции, които следват при разваляне на договора, по някоя от възможните причини. Следва договорът да бъде реципрочен, удовлетворяващ интересите на двете страни. Обикновено бива изготвен от брокера на Купувача, понякога се препоръчва и консултация с адвокат. Регламентират се последващите задължения на двете страни, включително какви документи се изискват от страна на Продавача за предстоящата сделка. Тук финансовата тежест е съществена, защото при подписване на предварителен договор, Купувачът превежда 10% от цената на имота на Продавача. Това е и моментът, в който се заплаща комисионната за брокерска услуга, тъй като в този момент ангажиментът на посредника да свърже две страни, в договорни отношения по покупко-продажбата на избран имот, е налице.

Най-често предварителен договор се сключва със срок за нотариално изповядване на сделката до около месец, а когато покупката е с кредит, стандартно за 45 дни до два месеца. Този срок дава възможност на всяка от страните да подготви своята част от документите/средствата по сделката и след като двете страни са готови с всички свои ангажименти по договора, следва фактическата продажба. Това е изповядването пред Нотариус на сделка за покупко-продажба или иначе казано подписване на Нотариален акт, с който собствеността на имота преминава от Продавача у Купувача и се извършва/регламентира заплащането на останалите 90% от сумата по сделката. Нотариус по сделките традиционно се избира от страната на Купувача, тук отново Вашият брокер ще Ви посъветва и макар да е получил вече своете възнаграждение, да Ви съпроводи по целия път, включително и при финалната стъпка от една покупка, а именно предаването на владение или т.нар. Въвод във владение, за който се подписва протокол, изготвен от Вашия брокер – това е моментът, в който Продавачът е получил цялата сума по сделката (ако се купува с кредит, е в по-късен момент след Нотариалната сделка и нейното вписване) и Купувачът получава така мечтания ключ и започва да владее имота като нов собственик. Честито! 🙂

Това е един доста кратък разказ на целия процес. Вашият брокер ще извърви пътя до Вас, от търсенето и избора, с компетентните си съвети, през различните стъпки на преговорния и договорните процеси и на всеки един етап ще Ви предостави по-подробна информация за конкретния случай, вид строителство, документална специфика, специфика на Продавачи и Купувач/и, с или без банково финансиране и пр. Доверете му се, той прави това всеки ден, а когато прецени, че специфичният казус налага съдействие от адвокат, (когато предварителната нотариална проверка му се стори недостатъчна) ще Ви препоръча допълнителна юридическа услуга от тесни специалисти, които да минимизират рисковете за Вас.