Новини

Какви суми ни трябват на всеки етап от покупката на жилище с акт 16 / старо строителство?

Първото плащане при покупка на имот, което следва да направим, е т.нар. “стоп капаро” или депозит. Това е сума между 1000 и 4000 евро (според сумата на имота, за който депозираме, но средно 1000 евро за всеки 100 хиляди евро цена). То се заплаща, най-често в брой, при избора на имот, когато се договорят основните параметри – цени и срокове. Повече за смисъла на депозитното споразумение вижте в точка 1., където описваме стъпките по покупка на имот.

Второто плащане е седмица по-късно, когато подпишем предварителен договор, тогава следва да платим по банка, задатък или иначе казано капаро в размер на 10% от стойността на имота (освен ако не се договори друг % изрично). Тогава получаваме обратно депозита от първото плащане. Тези 10% са част от договорената цена на имота. В същия ден заплащаме и брокерската комисионна, най-често в размер 3-6% към Агенцията за недвижими имоти, с която имаме договор (която търси за нас имот или която предлага на пазара имота, който сме избрали от нейна реклама).

В деня на сделката при Нотариус имаме няколко опции по заплащане на останалите 90% – ако са с лични средства – заплащат се непосредствено преди сделката по регламентиран в предварителния договор ред – по доверителна сметка на Нотариуса, по друг вид специална сметка или просто на Продавача.

В същия момент заплащаме и всички нотариални такси и такси по вписване, както и местен данък за придобиване на имот. Всички те са на стойност средно около 4,1% върху стойността на избрания имот и се заплащат в брой на Нотариуса или по банков път на посочение от служител в кантората сметки – съответно община, Агенция по Вписване и прочие. Възможно е част от тези общо 4,1% да поеме Продавачът (все по-рядко явление), това е регламентирано още в първото подписано помежду Ви споразумение – депозитното.

Ако част от сумата по сделката ни се финансира от банка, в деня на покупката при Нотариус, веднага след сделката, с която ставаме собственици, следва да изповядаме ипотека – законна или договорна, с която да ипотекираме новопридобития имот в полза на финансиращата институция. За ипотеката се заплаща следваща такса – нотариална и за вписване, според вида на ипотеката – следва да уточните таксите с Вашия банкер и/или брокер. Отделно от таксите по ипотеката, кредитът е свързан с други плащания – такси за разглеждане, отпускане, усвояване, застраховки живот и за имота и др. такси и комисионни, които следва да Ви бъдат разяснение от Вашия кредитен консултант.

След като прехвърлителната сделка и ипотеката бъдат вписани в служба по Вписванията, обикновено за седмица или две, пакет с документи се придвижва от Нотариалната кантора до Вашата банка и следва да усвоите предоставения Ви кредит, да заплатите сумата от кредита на Продавача и когато той получи цялата сума по сделката, да получите ключа за имота. Честито!